Hva kan vi gjøre for deg

Elektroinstallasjon i bolig og næring

T-Elektro utfører alle typer sterkstrøm og enkle svakstrømsintallasjoner. Vi gjør alt fra serviceoppdrag til rehabilitering og nye anlegg.

Varmeanlegg

Alt fra installasjon av panelovner, designovner i glass, varmeanlegg, varmekabler i ulike deler av bygg eller uteområder – alle type oppdrag innen dette feltet kan vi utføre!

Elkontroll

Viktigheten av å jevnlig undersøke og sikre det elektriske anlegget ditt kan ikke underslås. Dette er vi gode på!

Lysanlegg

Enkle og kompliserte installasjoner, alt er like utfordrende for oss. Riktig lyssetting er alfa og omega for ethvert hjem, kontor eller arbeidsbygning.

Totalprosjekt

La oss bli med på ditt prosjekt fra startfasen. Dermed kan vi sikre at alle aspekt blir ivaretatt. Forhold deg til en el-leverandør!

Vedlikehold

Det kan være en god forsikring å forbedre dagens utstyr før det går i stykker. Vi leverer varer fra bransjens ledende merker

TA KONTAKT MED OSS

Vi hører veldig gjerne fra deg