25. juni 2017

Hva vi kan gjøre for deg

 

Elektroinstallasjon i bolig og næring
T-Elektro utfører alle typer sterkstrøm og enkle svakstrømsintallasjoner. Vi gjør alt fra serviceoppdrag til rehabilitering og nye anlegg.

Varmeanlegg
Alt fra installasjon av panelovner, designovner i glass, varmeanlegg, varmekabler i ulike deler av bygg eller uteområder – alle type oppdrag innen dette feltet kan vi utføre!

Elkontroll
Viktigheten av å jevnlig undersøke og sikre det elektriske anlegget ditt kan ikke underslås. Dette er vi gode på!

Lysanlegg
Enkle og kompliserte installasjoner, alt er like utfordrende for oss. Riktig lyssetting er alfa og omega for ethvert hjem, kontor eller arbeidsbygning.

Totalprosjekt
La oss bli med på ditt prosjekt fra startfasen. Dermed kan vi sikre at alle aspekt blir ivaretatt. Forhold deg til en el-leverandør!

Vedlikehold
Det kan være en god forsikring å forbedre dagens utstyr før det går i stykker. Vi leverer varer fra bransjens ledende merker

 

Ring oss, eller ta kontakt via vårt skjema, så gir vi deg et godt tilbud i dag!